Regionális Szakmai Műhelyre FogLak Projekt – TÁMOP

Kedves Kollégák!

A Hajléktalanokért Közalapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, és a Savaria Rehab-team Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumi partnereivel „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása" (TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt) kiemelt program keretében a hajléktalan-ellátásban résztvevő szervezetek szakmai, és módszertani támogatását segíti, illetve kapcsolódik a 2008-tól induló TÁMOP-5.3.3 konstrukciók pályázati programjaihoz.


A kiemelt projekt egyik célja, hogy bizonyítékalapú segítséget nyújtson a kormányzati szociálpolitika társadalmi integrációt célzó, és azt erősítő döntéseihez.

A hajléktalan emberekkel kapcsolatos hatékony szociálpolitikai intézkedések születése érdekében a kiemelt projekt, és a „Február Harmadika” Munkacsoport – kapcsolódva a megszokott éves felméréshez – közös adatfelvételt, és adatelemzést készít a TÁMOP-5.3.3 programok keretében támogatásban részesülő hajléktalan emberekről.


A „Február Harmadika” adatfelvétel hagyományosan az adatfelvétel időpontjában a hajléktalanellátás szállást nyújtó, valamint utcai szociális munka szolgáltatásait igénybe vevő emberekre terjed ki. A TÁMOP-5.3.3 programokkal érintett hajléktalan emberek egy jelentős része jelenleg is igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat: még nem került önálló lakhatásba, vagy az egyéni fejlesztési tervének nem is volt része az integrált lakhatás elérése. Egyes most induló programok esetében pedig még nem került kiválasztásra az összes támogatásban részesülő ügyfél. Ezek az emberek beletartoznak a „Február Harmadika” Adatfelvétel szokásos célcsoportjába ezért kérjük, hogy az adott szolgáltatás kérdőíveinek kiosztásakor kiemelten ösztönözzék a körükben az adatlap kitöltését.

A „Február Harmadika” Adatfelvételnek hagyományosan nem tartoznak a célcsoportjába a lakásban élő emberek (még akkor sem, ha korábban hajléktalanként éltek és lakhatási támogatásban részesülnek). A TÁMOP-5.3.3 programok segítségével integrált lakhatásban élő (akár részesülnek lakhatási támogatásban, akár nem) hajléktalan emberek körében ezért olyan módon végezzük az adatfelvételt, hogy az így kitöltött kérdőíveket jól el tudjuk különíteni a többi adattól. A megkülönböztethetőség érdekében minden TÁMOP-5.3.3 program saját intézményi kódot kap.

Az adatfelvétel segítségével nyert információk lehetőséget adnak majd arra, hogy adatokkal alátámasztva összehasonlíthassuk a TÁMOP-5.3.3 programok keretében támogatásban részesülő hajléktalan emberek csoportját az összes felvett válasz átlagaival, és így leírhassuk, hogy a program a hajléktalan népesség mely csoportját érte el.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a „Február Harmadika” adatfelvétel egyik alapelve az önkéntesség: minden válaszadónak saját döntése, hogy kitölti-e a kérdőívet, vagy visszautasítja a válaszadást. Ezért kérjük, hogy senkit ne kötelezzetek a részvételre! Ugyanakkor fontos lenne, ha a TÁMOP-5.3.3 programokkal érintett (vagy a programokba bevonni tervezett) ügyfelek körében kiemelt figyelmet kapna a felmérés népszerűsítése, illetve a válaszadás fontosságának elmagyarázása.


Az elemzés sikere érdekében kérjük a TÁMOP-5.3.3 projektet megvalósító szervezeteket, hogy csatlakozzanak a 2014-ik évi „Február Harmadika” adatfelvételhez! Az elemzés akkor tudja majd a legpontosabb képet szolgáltatni, ha a TÁMOP-5.3.3 programokkal érintett, és a szervezet szolgáltatásait igénybe vevő (de a programok keretében támogatásban nem részesülő) hajléktalan emberekről egyaránt rendelkezésre áll elegendő adat. Ezért kérjük, hogy a hagyományos adatfelvételben való részvétel mellett a következőket is tekintsék át:


 1. 1. Tekintsék át, hogy hány TÁMOP-5.3.3 programba bevont ügyfelük van, akik jelenleg integrált lakhatási formában (lakásbérlemény, munkásszállás, stb.) élnek, és közülük hány ügyféllel tudják kitöltetni a F3 kérdőívet! Ezen ügyfelek megkülönböztető kódot kapnak, és az alábbi szabályok vonatkoznak az adatfelvételre:
 • a kérdőív kitöltése önkéntes,
 • a kérdőívet 2014. február 4. – 2014. február 10. között lehet felvenni,
 • a kitöltésért sem a kérdőívet kitöltők, sem a szociális munkások nem részesülnek díjazásban.

 1. 2. Amennyiben a TÁMOP-5.3.3 programban támogatásban részesülő, és/vagy az induló programokba bevonni tervezett ügyfelek az adatfelvétel időpontjában hajléktalanellátó intézményben (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) élnek, ill. ott vesznek igénybe szállást nyújtó szolgáltatást, rájuk a szállásnyújtó intézményekre vonatkozó általános szabályok érvényesek:
 • a kérdőív kitöltése önkéntes,
 • az adatfelvétel időpontja 2014. február 4-e,
 • az ügyfelek a kérdőív kitöltéséért – a tavalyi évhez hasonlóan- motivációs ajándékban részesülhetnek.
 • Ezek az ügyfelek megkülönböztető kódot nem kapnak.
 • A szociális munkások díjazása megegyezik a szállást nyújtó intézményekben szokásos díjazással.

 1. 3. Azon TÁMOP-5.3.3 programban résztvevő, és/vagy az induló programokba bevonni tervezett ügyfelekre, akik az adatfelvétel időpontjában utcán, közterületen élnek a kutatáshoz csatlakozó utcai szolgálatokra vonatkozó szabályok érvényesek:
 • a kérdőív kitöltése önkéntes,
 • az adatfelvétel 2014. február 4. - 2014. február 10. között lehetséges,
 • az ügyfelek megkülönböztető kódot nem kapnak.
 • a kérdőív kitöltéséért díjazás nem jár,
 • a segítők díjazásban részesülnek.

Az adatfelvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:

 • Amennyiben nem rendelkeznek elegendő kérdőívvel, vagy nem tudják a TÁMOP-5.3.3 program megkülönböztető kódját, kérjük forduljanak az adatfelvétel szervezőihez.
 • a kitöltött kérdőíveket a konvergencia régiókban a Regionális Diszpécserszolgálat gyűjti össze, számukra kell eljuttatni a kérdezés befejezését követően (lehetőleg azonnal)
 • a Közép-magyarországi régióban a kitöltött kérdőíveket a „Február Harmadika” adatfelvétel szervezői gyűjtik össze a szokott módon. A szállást nyújtó intézményben kitöltött kérdőíveket 2014. február 5-én, a közterületen felvett kérdőíveket 2014. február 10-én, 9.00-13.00 óra között gyűjtik össze. Az integrált lakhatásban felvett kérdőíveket szintén ekkor kell leadni.

A felmérésben való részvétellel, illetve a korábbi felmérések eredményeivel kapcsolatban információ kérhető az adatfelvétel szervezőitől elsősorban a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen, vagy:

Szabó Andrea: 06-30-630-66-68, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Gurály Zoltán: 06-20-934-58-21, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatosan információ kérhető:


Kemecsei Judit szakmai tanácsadó

Hajléktalanokért Közalapítvány

1067 Budapest, Szobi u. 3.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

+36/30/3268067

+36/1/2617704


Együttműködésüket, és munkájukat előre is köszönve:


Varga Péter

Hajléktalanokért Közalapítvány

Igazgató

Budapest, 2014. január 20.


Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com