Közép-Dunántúl

Közép-Dunántúl

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló  TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0013 „ÚT-MUTATÓ” elnevezésű projekt az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedését és foglalkoztathatóságát segíti elő, valamint sikeres munkaerő-piaci integrációjukat alapozza meg. Az alábbiakban olvasható a Kríziskezelő Központ beszámolója.

„Eddig 36 fő bevonása valósult meg, mert 1 fő kiesett és helyette tudtunk az Átmeneti Szállóról 1 főt 6 hónapos időtartamban a bérleti díjjal támogatni, aki ez év májusában szociális bérlakást kapott. 

Az átmeneti szállókról 2 nő albérletbe került, 3 férfi az intézmény nem normatívás külső lakásában került elhelyezésre 6-6 hónapos szerződéssel és lakhatási támogatással, ők már sikeresen megvalósították az egyéni fejlesztési tervükben foglaltakat és önállóan élik intézményen kívüli életüket.

Közvetlenül utcáról 4 férfi az átmeneti szálló befogadó szobájába, 3 férfi a menedékhely felújított lakókonténerébe került. Közülük a leggyengébb egészségi állapotban lévő, hosszas kórházi kezelés és intézményi betegszobai ellátás ellenére 2013. július 18-án sajnálatos módon elhunyt. További 1 fő nem élt azzal a lehetőséggel, hogy támogatását meghosszabbítsuk, mert elmondása szerint olyan munkalehetősége akadt, ahol szállást is kap, és új életet kezdhet.


Egy férfi és 8 pár albérletben, 2 pár a női átmeneti szálló befogadó szobáiban került elhelyezésre. Szerződéseik 6 hónapra szólnak, de kétszer hosszabbíthatók. Három párt és egy férfit a Mazsi Panzióban, fürdőszobás, felújított szobákban, közös konyha és mosókonyha használattal, 4 párt a Ráchegy Hotel 2 ágyas apartmanjaiban és 1 családot a közeli Inotán tudtunk albérlethez juttatni. Közülük három pár saját kérésére már nem részesül támogatásban, elmondásuk szerint az eltelt időszakban megerősödtek és a továbbiakban önállóan szeretnék élni az életüket.


Párkapcsolati konfliktus miatt, hirtelen felindulásból 1 fő múlt év decemberében kilépett a mentális állapotjavító tréning közepén a programból. Párját egyénileg támogattuk az időszak végéig, most újból együtt vannak, de a programban a támogatottságuk már lejárt.


Mentális állapotjavító tréning (2012. november 12. - december 21.) és a tanulási és munkamotiváció erősítését szolgáló tréning (2013. január 07. - 2013. március 09.) célja a célcsoport pszichológiai és szociális hátrányainak leküzdése, sajátos igényeikhez való igazodás nem hagyományos szerkezetű munkaerő-piaci tréningmódszerek alkalmazásával, a képzési napokra képzési támogatást, reggeli szendvicset és ebédet biztosítottunk. A tréningekről a trénerektől és a résztvevőktől is a vártnál sokkal pozitívabb visszajelzéseket kaptunk, melyre szükségünk is van, hiszen szinte folyamatosan több problémás helyzetet kell kezelni. A tréningek befejezte után az utcáról programba került ellátottaink közül jelenleg heten határozott idejű és hárman határozatlan idejű munkaviszonyban dolgoznak, két fő rendszeres alakalmi (idény) munkát végez. Jelenleg további öt fő FHT és egy fő RSZS ellátásban részesül.


Háttérszolgáltatásként működtetjük tanácsadásainkat, melyek kiemelendő jelentőségűek a célcsoportban tapasztalható problémák gyakorisága miatt. Ezek pszichológiai, pszichiátriai, munkaügyi, karrier, jogi tanácsadások a programban résztvevő ellátottak részére 2012.09.01-től az egyeztetett időpontokban folyamatosan biztosítjuk.


A tervezett társadalmi integrációt segítő közösségi programok közül a kirándulást júliusban ideális időjárási körülmények között változatos és érdekes programmal tartottuk meg. A visszajelzések is egyértelműen sikeresnek minősítették. A csoportos szabadidős tevékenységekhez az igényfelmérés megtörtént, a sport és kulturális eseményekre az igényelt számú bérletet beszereztük. Sajtótájékoztatót 1 alkalommal tartottunk. Helyi szakmai együttműködési hálózatot külön megállapodás alapján működtetünk, különös tekintettel a téli krízisidőszakra. Szakmai napot kétszer tartottunk a régió más megvalósítóival. A megvalósítók munkáját támogatja az igényekhez és a megvalósítás során felmerült problémákhoz alkalmazkodó szupervízió.


Egyéni és csoportos esetkezelés, annak dokumentálása, személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-/visszailleszkedés segítése, a bevontak foglalkoztathatóságának fejlesztése és/vagy képzésbe irányítása és/vagy foglalkoztatásának elérése és/vagy munkahelye megtartásának segítése, személyes és/vagy csoportos tanácsadással az esetfelelős szociális munkások állandó feladata. Önkéntes munkát 2 fő végzett eddig a tervezett 30 óra időtartamban, de többen már részben teljesítették azt. Utcai hajléktalanok elhagyott életterének megtisztításáért is részt vettek már több megmozdulásban.


A jövőben a célcsoportból 12 fő részére 25 napos parkgondozói képzést tervezünk. Programunk kezdetekor a célcsoport képzései, tréningjei a célcsoport sajátosságainak megfelelően elsősorban a felzárkóztatás segítését célozták meg (kompetenciafejlesztés, szocializáció). E folyamat hossza a célcsoport speciális összetétele és élethelyzetéből adódó szociális deficitjeiből adódóan nehezen prognosztizálható. A két éves időtartamú programunk tervezésekor reálisan nem számolhattunk azzal, hogy egy tanfolyamnyi létszám alkalmassá válik OKJ-és képzettség megszerzésére, mivel a bevontak többsége sok éve tartósan utcán élő személy volt, ennek a helyzetnek az összes szociális és egészségügyi deficitjével együtt. Kitartó és a különböző szakterületek projekt által biztosított összehangolt tevékenységeinek köszönhetően mostanra a résztvevők többsége eljutott oda, hogy egy végzettséget adó képzés befejeztével jó eséllyel tartósan megkapaszkodhatna a munkaerő-piacon, mellyel a program lezárta utáni önálló lakhatás megtartását is hatékonyan készíthetjük elő.


Városunkban hosszú évekre visszanyúlóan szoros munkakapcsolatot ápolunk a székesfehérvári Városgondnoksággal, akik folyamatosan vesznek fel és alkalmaznak hajléktalan embereket elsősorban parkfenntartásra, közterületek tisztítására, gondozására. A parkgondozó képzés olyan elméleti és gyakorlati ismereteket ad a képzést elvégzők számára, amelyekkel sikeresebben helyezkedhetnek el, akár az elsődleges munkaerőpiacon is, hiszen az eddigi gyakorlat szerint a Városgondnokság a képzett és jól teljesítő dolgozóit lehetőségei szerint határozatlan idejű szerződéssel is alkalmazza. Erre a programunkba bevont személyek esetében már volt példa, amennyiben a motiváltság együtt járt a már esetlegesen meglévő képzettséggel.


A képzés során a célcsoportot képzési támogatásban részesítjük 65.000 Ft/fő/25nap költséggel. A képzési támogatásra megélhetésük biztosítása érdekében van szükségük, mivel lakhatásuk a program által biztosított, de egyéb jövedelemmel a képzés ideje alatt nem rendelkeznek. A 12 fő részére a képzés alatt 25 napra étkezést is biztosítunk 800 Ft/fő/nap költséggel. A napi étkezés biztosítása számukra a tanfolyamon való részvétel alapfeltétele, mivel étkezésük, különösen a kezdeti időszakban, önálló jövedelem hiányában, csaknem megoldhatatlan, hiszen a képzési támogatást csak a képzés egy részének teljesítése után kapnak majd. Csoportosítottunk még át  forrást a pályázati keretből bútorzat helyett  háztartási gépekre, mivel a tapasztalat szerint erre nagyobb szükség van. Ennek oka, hogy a meglévő háztartási gépek használtan kerültek beszerzésre, így nagyon hamar tönkremennek.


A megvalósító szakemberek részére 3 egész napos napi 10 órás „Konfliktuskezelés eszközei a szociális szakmákban tréninget” és „Záró konferenciát” szervezünk.


Összefoglalva elmondható, hogy a megvalósítás a tervezett ütemben zajlik. A program teljes időtartama 2 év (2012. 07. 01. - 2014. 06. 30.). Az elnyert támogatási összeg: 67 604 664 Ft. "

Közép-Dunántúl

Orvosi rendelőt alakítottak ki a Papírgyári úti hajléktalan szállón, hogy a körzethez tartozók háziorvosi ellátást kaphassanak.

Orvosi rendelő a hajléktalanszállón-videóval

A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány már 4 éve működteti a Papírgyári úton található hajléktalan ellátó központot. Az önkormányzattal közösen megoldást találtak a hajléktalanok házi orvosi ellátására: szeptember elsejétől orvosi rendelő üzemel az intézményben.


Dunaújváros önkormányzata fontos feladatnak tartja a hajléktalanok ellátását.  A Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrumban jól felszerelt orvosi rendelő működik. Ám az eddig 1-es háziorvosi körzethez tartozó, a Papírgyári út 11. szám alatt lakóhellyel- tartózkodási hellyel rendelkező hajléktalanok orvosi ellátása régóta problémát jelentett. Az önkormányzat egy rendelő kialakítását kezdeményezte, ahol is helyben, a saját életterükben vehetik igénybe az orvosi ellátást, és nem kell a város másik végéhez elmenni érte.

A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett Papírgyári úti szálló egy integrált intézmény, több ellátási forma van, mint például utcai szociális szolgálat, nappali melegedő, éjjeli menedék, átmeneti szálló, népkonyha, szenvedélybetegek nappali intézménye.


Most pedig orvosi rendelővel bővült az ellátás. Oláh János, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány általános igazgatója elmondta, a szociális krízis miatt a hajléktalanoknak sokkal rosszabb az egészségük. Élethelyzetükből adódóan nincsenek meg az orvosi kartonok, nem lehet visszanézni a kórtörténetük. A rendelőben a hajléktalanok speciális igényeihez igazodik a háziorvosi alapellátás.  A helyiségét az alapítvány biztosítja az intézményen belül. Az önkormányzat két millió forint támogatást nyújtott a szükséges eszközök beszerzésére, illetve a személyi költségekre. Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester elmondta, ez az összeg az év végéig szól, de a jövő évi költségvetésbe is betervezik már a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. Hetente kétszer van rendelés, hétfőn 11:30-13:30, csütörtökön 16:00-18:00 óráig.

A rendelési időt rugalmasan kezelik, a feladatokat Dr. Fenyvesi Béla háziorvos látja el. Ápoló-asszisztense, Szűcsné Kiss Katalin elmesélte, a nyitás óta 113 személy jelentkezett át önkéntesen más körzetekből a szálló rendelőjébe. Az egészségügyi ellátás mellett beszélgetnek is a betegekkel. Mindegyikük nagyon hálás azért, hogy kialakították a rendelőt. Bizonyos mennyiségű gyógyszerkészletük is van (fájdalomcsillapító, görcsoldó, vérnyomáscsökkentő), hogy az akut problémákban szenvedőket el tudják látni. A gyógyszereket az önkormányzat biztosította.


Közép-Dunántúl

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon 2013. október 8-án ülésezett a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum Közterületvédelmi és Hajléktalanokkal foglalkozó, valamint a Szolidaritási Munkacsoportja.

A szakmai megbeszélést megtisztelte jelenlétével a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának részéről Némedi Lajos alpolgármester és Stigelmayer Józsefné önkormányzati képviselő is.

A gyűlés résztvevőit a Közterületvédelmi Munkacsoport vezetője, Réfi Ferencné köszöntette, aki egyben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyeletét irányítja. A munkacsoportban a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Városüzemeltetési Irodája, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, a Veszprémi Evangélikus Egyházközség, a Veszprém Megyei Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelem, valamint a városban működő polgárőr egyesületek is képviseltették magukat.

A jelenlévők a szakmai egyeztetésen célul tűzték ki a hatósági ellenőrzés feladatainak összehangolását, de arról is megállapodtak, hogy a jövőben intézkedéseket tesznek a közterület rendjének, illetve az élhető környezet védelmének javítására, valamint törekednek arra, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete fokozódjon.

A meghatározott célok elérése érdekében feltérképezik azokat a helyeket és problémákat, amelyeket a közterület védelme szempontjából kiemelten kell kezelni, és összehangolt tevékenységgel, helyi szintű ellenőrzésekkel, illetve programokkal javítják a lakosság biztonságérzetét.

A cikkhez tartozó galéria képei:

Közép-Dunántúl

Aludobozvisszaváltó-automatát telepített egy újrahasznosítással foglalkozó vállalkozás a tatabányai hajléktalanokat ellátó Utcai Szociális Segítők Egyesületének nappali melegedőjébe , és egy hónapig a szokásos beváltási ár dupláját fizeti ki az ott leadott dobozokért.

 A cég az akció után is mintegy 25 százalékkal többet fizet dobozokért. Az automaták felállításával a hajléktalan emberek legális jövedelemhez és feladathoz jutnak, megismerik az egyesületet, és közelebb kerülnek a segítséget nyújtó programokhoz.

Az összegyűjtött dobozokért a gép blokkot ad, ezt a melegedőben dolgozó munkatársaknál pénzre lehet váltani. Aki úgy érzi, hogy nem tudja "megfogni a pénzt", akár harminc napig is gyűjtheti a blokkokat.

Tatabányán 2012-ben 536 hajléktalan embert tartottak számon, közülük 207-nek volt rendszeresen kapcsolata az intézménnyel.

A Returpack Kft. az országban több mint kétszáz helyen állított fel automatákat, ezek 2012-ben kétezer tonna aludobozt gyűjtöttek be, miközben a sörgyárak évente tízezer tonnát bocsátanak ki.

Közép-Dunántúl

Teljesen felszerelt lakásokban élnek az Újrakezdés projekt résztvevői. Az Európai Uniós támogatottságú program részeként 10 lakásba költözhettek be hajléktalanok Szombathelyen, ahol a Savaria Rehab-Team segítette elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon. Sok berendezést adományként kaptak - mondta Gergely-Durai Tímea, projektvezető.


Közép-Dunántúl

Áldozatvédelmi és mediációs iroda nyílt Veszprémben, a hajléktalanok Jutasi úti átmeneti szállóján. Ez az ország első ilyen jellegű intézménye - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a honlapján kedden.

Tájékoztatásuk szerint a hajléktalanok áldozattá válásának megelőzése, a hajléktalan áldozatok segítése céljából, országosan egyedülálló módon a megyeszékhely átmeneti szállóján áldozatvédelmi és mediációs irodát alakítottak ki. 

Az irodában a hajléktalanellátásban jártas szociális munkások és mediációs szakemberek adnak tanácsokat, és kezelik a kialakult konfliktushelyzeteket mediáció keretében - áll a közleményben.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési témájú kiadványokkal, tanácsadással, a szakterülethez kapcsolódó oktatások szervezésével segíti az iroda munkáját - tették hozzá.


Közép-Dunántúl

Európai uniós forrásból, több mint 90 millió forintból újul meg a pápai hajléktalanszálló – közölte az önkormányzat. Az önkormányzat közlése szerint az Arany János utcai intézményegység jelenleg húsz embert tud fogadni, a fejlesztés további nyolcnak az elhelyezését teszi lehetővé. A projekt a férőhelyek bővítése mellett a bentlakók életkörülményeinek javítását, valamint az ellátás szakmai, technikai hátterének korszerűsítését is tartalmazza, és a szakszemélyzet munkakörülményei is jelentősen javulnak.

Közép-Dunántúl

A farkasordító hideg és a rendkívüli havazás sem okozott problémát a télen a pápai hajléktalan-ellátásban.

Oláh Márta, a pápai Gondozási Központ vezetője elmondta, Pápán 1993 óta működik a hajléktalanok átmeneti szállása, a Gondozási Központ pedig 2006 óta krízisszállót is üzemeltet a téli időszakban.

- Kisvárosi szinten szerencsére régóta nagyon szolidnak mondható Pápán a hajléktalanok száma, ami kétségkívül a város jól működő szociális ellátórendszerének, és az abban naponta dolgozó szakemberek professzionális, eredményes munkájának köszönhető - fogalmazott Oláh Márta.


A város jól működő szociális rendszerének hála az idei tél sem okozott gondot a pápai hajléktalan-ellátásban. A képen Kovács József (Fotó: Polgár Tibor)

A városban működő átmeneti szállás húsz személyes, itt szinte állandóan telt ház van. Emellett november elsejétől április utolsó napjáig egy hat személyt befogadni képes időszakos krízisszálló is a fedél nélküli emberek rendelkezésére áll. A krízisszálló legfőbb célja a köztéri fagyhalál megelőzése, és ha a helyzet úgy kívánja, a befogadóképessége  az átmeneti hajléktalanszállóhoz hasonlóan  pótágyakkal is bővíthető.

- Mindenki számára találunk elhelyezési lehetőséget, Pápán senki nem marad az utcán - hangsúlyozta kérdésünkre a Gondozási Központ vezetője.

Közép-Dunántúl

Székesfehérvár – A lakótelep mögötti erdősáv több kunyhónak ad helyet. A kopár fák közt nem látszik a lakhely, de a környékbeliek is tudják, hajléktalanok élnek itt...

– Hahó, jó napot!
Fölösleges kiabálni, mert a madzagra kötött „házőrző” rekedtre ugatja magát, ahogy közeledünk. A kunyhóból ennek ellenére csak a kopogtatásra bukkan elő egy férfi. Melegítőben van, vékonydongájú, borostás. – Béla, hallgass kicsit! – ráparancsol a kutyára, így pár percig nyugodtan beszélgethetünk. Béla ránk sem hederít, a száraz kenyérdarabkával foglalatoskodik, de később újból rázendít.

– Bélát úgy örököltük – meséli István, aki a feleségével és két sógorával nyolc esztendeje épített kunyhót magának a város peremén, a 63-as elkerülő út és az egyik lakótelep közötti részen. – A gazdáját hívták Bélának, aztán itt halt meg, a kutya maradt utána. Ez a mi örökségünk... Mosolyogva mesél István, és nem tagadja, a nyomorúság még nem ölte ki belőle teljesen a humort. Elmondja azt is, valamikor kertészkedett, dolgozott rendesen, aztán amikor az anyósa meghalt, a házat eladták, nekik nem volt hová menniük. Ma már egyikük sem dolgozik – tavasszal, nyáron idénymunkát keresnek és találnak is –, az asszony, a felesége beteges, szinte föl sem kel az ágyból. Gyógyszert nem nagyon szed, a borocska jobb megoldás, az sokat segít – mondja István.

Amikor István ráparancsolt a kutyára, az egy időre elhallgatott, rágcsált egy száraz kenyérdarabot. Aztán később újra rázendített... (Fotó: Pati-Nagy Bence)

Ha kell, bemennek a krízisbe, ott intézik nekik a segélyt, meg onnan érkezik a teajárat is. Esténként kimennek a parkolóba és kapnak egy kis meleg teát, harapnivalót. – Ma nem főzünk, mert maradt egy kis paprikás krumpli az ünnep utánról – teszi hozzá az 55 éves férfi, aki jóval többnek néz ki. A nyolc éve tartó hajléktalanság, a kukázás, a hideg megtette hatását. Az összetákolt házikótól, a szőnyeggel óvott faltól kissé távolabb a budi, oda járnak dolgukat végezni. A fűtésből maradt hamuval takarják az ürüléket, hogy ne okozzon gondot. Míg beszélgetünk, a szomszédos viskó felől erőteljesen, folyamatos ugatást hoz a szél.

– Vannak még erre többen is – világosít fel István. – Ismerjük egymást, ott lakik a Ham-ham is. Kint szokott ülni a Piac térnél és mindig megvendégel bennünket egy kortynyi gyomorkeserűvel, ha hozunk neki is. A Ham-ham nevet azért kapta, mert olyan furcsán beszél. Itt mindnyájan jóban vagyunk egymással, nem háborgat bennünket senki. Szerencsére!

Elköszönünk, István meg az ötöst köszöni. Mondhattuk volna, hogy boldog új évet, ahogy illik, de elég groteszk lett volna a helyzet. Minden jót kívántunk, ami rá is férne a négy tagú családra, és a többiekre is, akik hajlék nélkül, mások jóindulatára szorulva várták a 2013-as esztendőt. Nem is várták, csak rájuk köszöntött egy új kukázással, kéregetéssel induló nap reményében.

Kovalcsik Katalin

Közép-Dunántúl

Dunaújváros – November elsejével kezdődött a krízisidőszak a hajléktalan- ellátásban. Az utóbbi évekhez hasonlóan a városban két szervezet is megpróbál kapaszkodót nyújtani az otthon nélkül élőknek.

Krízisidőszak kezdetén. A Központi Statisztikai Hivatal májusban megjelent adatsora szerint több mint kilencezer regisztrált hajléktalan él Magyarországon. A jelentés 1993-tól 2010-ig vizsgálta a regisztrált hajléktalanok számát. A számok elkeserítőek, az utóbbi bő másfél évtizedben megháromszorozódott az utcán élők száma, míg 1993-ban háromezer hajléktalant regisztráltak, addig két éve ez a szám már 9175 főt mutatott.

A hajléktalanság az egyik legnagyobb szociális probléma: Dunaújvárosban is sokan élnek az utcán (Fotó: Lázár Zsolt)

A hajléktalanság az egyik legnagyobb szociális probléma: Dunaújvárosban is sokan élnek az utcán (Fotó: Lázár Zsolt)

A valós helyzet azonban még ennél is sokkal rosszabb. A szakemberek harminc és ötvenezer fő közé teszik az otthontalanok számát. A már idézett statisztika folyamatos növekedést mutat, a regisztráltak köre átlagosan évi 3-5 százalékkal nő. Dunaújvárosban már 2007 telén bőven háromszáz fő fölé becsülték a hajléktalanok számát a területen dolgozó szakemberek és az utcai megkeresésben jártas szociális munkások, 2010 tavaszán pedig már több mint négyszáz fő otthontalanról adott hírt a DH.

- A hajlék nélkül élők száma, ha kis mértékben is, de sajnos emelkedett az utóbbi tíz- tizenkét hónapban – mondja Oláh János, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány általános igazgatója. A Papírgyári úton működő intézményben a közelmúltban emelték nyolcvan férőhelyesre az éjjeli menedékhely részleget, ám a jelentős bővítésnek ára volt, ugyanis, ezzel párhuzamosan csökkent az átmenti szálló férőhelyeinek száma – itt jelenleg hetven főt tudnak fogadni.

Oláh János kérdésünkre elmondta, intézményük minden elérhető forrást megpróbál begyűjteni, ám így is nagyon takarékosan, minden fillért beosztva működnek. A krízisidőszak beköszöntével száz főt tudnak fogadni a nappali melegedőnek nevezett ellátási forma keretében. Az intézmény kínálatában elérhető a Szobabérlők Háza, amely a jelenlegi piaci albérleti díjaknál lényegesen kedvezőbb, olcsóbb lakhatási forma gyermektelen pároknak és egyedülállóknak.

– A téli időszak előtt a megszokott módon egyeztettünk a rendőrség közbiztonsági osztályával és továbbra is működik az utcai szociális szolgálat, amely eléri azokat az otthontalanokat is, akik egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán, a kemény mínuszok idején térnek be a szállókra.


– Az a célunk, hogy a lehető legtöbb hajléktalant elérjük! – mondja riportunkban Oláh János igazgató és diakónus, aki évek óta roppant energiákat áldoz arra, hogy egyetlen embertársunk se fagyjon télen a nyílt utcán, a szabad ég alatt. Van, amikor ez sikerül, van, amikor nem. Segítséggel mindenkinek könnyebb: ha mindannyian legalább egy kicsivel hozzájárulunk, több a remény...

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com