Tízek tanácsa

Tízek tanácsa

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A hajléktalan-ellátás fővárosi intézményeinek érdekképviseletét ellátó testület a "Tizek Tanácsa" kéri a Polgármester Urat, valamint a Képviselő-testületet, hogy ne a népszavazási kezdeményezést, hanem az ellátó szervezetekkel történő egyeztetést, a konstruktív együttműködést támogassák.

A VIII. kerület polgármestere levélben kérte a Józsefvárosi Önkormányzat képviselőit, hogy a jogszabályok szerint kezdeményezzenek népszavazást néhány hajléktalanokat érintő kérdésben. A képviselő-testület várhatóan 2011. június 2-án dönt a népszavazásról.

A népszavazással kapcsolatban a "Tizek Tanácsa" a következőket tartja fontosnak megjegyezni.

A hajléktalanokkal kapcsolatos lakossági véleményekről egyetlen megbízható forrás áll rendelkezésünkre, amely szerint a városlakók többsége megértő a hajléktalan emberekkel szemben. Ugyanakkor a vizsgálat azt kimutatta, hogy a megkérdezettek emberek általában rosszul ítélik meg mások hajléktalansággal kapcsolatos álláspontját: a megkérdezettek többsége meg van győződve arról, hogy a hajléktanokat megértő álláspontjával kisebbségben van.

A probléma a népszavazással nem oldható meg, sőt közelebb sem kerülnénk vele a megoldáshoz. A népszavazás költségeit pedig fordíthatnák akár a megoldási lehetőségek kidolgozására, akár a közvetlen segítségre. A Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén valóban átlagon felüli számú hajléktalanellátó intézmény működik. Az is tény, hogy Józsefváros mindig élen járt a hajléktalanság problémáját kezelő programok kidolgozásában segítésében. Több szervezettel kötött megállapodást lakások bérbeadására, a Magdolna Negyed Program II. során megvalósított Szociális és Bűnmegelőzési alprogramjával pedig - melynek része volt az utcai szociális munkát és hajléktalan emberek foglalkoztatását célzó programelem is - nemzetközi elismerést szerzett Brüsszelben. A fővárosnak ez a kerülete tett már olyan lépéseket, melyek követendő példaként szolgálhatnak a többiek számára is, egy ilyen népszavazás kezdeményezése azonban, csak a társadalmi feszültségek élezését, artikulálását szolgálja, nem segíti a lehetséges megoldások megszületését.

A kérdésekről:

- "Támogatja-e Ön Józsefváros Önkormányzatának azon rendeletét, mely tiltja és bünteti a kukázást, és a kukák kiborogatását?" kérdésére adott egyik fajta válasz sem fogja egyértelműen tükrözni a lakók véleményét. A "nem ért egyet" válasz biztosan nem fogja azt jelenteni, hogy a lakók szívesen veszik a kukák kiborogatását. Hanem csak annyit, hogy a büntetést túlzónak ítélik. Az "egyetért" válasz pedig jelentheti azt is, hogy a közterület beszennyezését büntetendőnek ítélik a kerület lakói, ami egyébként a helyi rendelet megjelenése előtt, és a hasonló rendeletet nem alkotó más kerületekben is szankcionálható.

- "Támogatja-e Ön, hogy közterületen életvitelszerűen ne lehessen tartózkodni?" kérdésre adott válaszok sem lesznek egyértelműek sajnos. Az "egyetért" válasz azt jelenti, hogy a lakók valamilyen módon megakadályozandónak gondolják a közterületen való életvitelszerű tartózkodást. A lakók "egyetértek" válasza nem fogja azt jelenteni, hogy a büntetéssel egyetértenek. Sőt nagyon nehezen elképzelhető, hogy egyetértenének azzal, hogy a kényszerből közterületen alvó embereket több tízezer (esetleg több százezer) adóforintba kerülő elzárásra ítéljék.

- "Támogatja-e Ön, hogy a Polgármester tárgyalásokat folytasson a Fővárosi Önkormányzat vezetésével a hajléktalan-ellátás színvonalának emelése és Budapest területén történő arányos elosztása érdekében?" A Polgármester már megkapta a felhatalmazást arra, hogy a kerület érdekében tárgyalásokat folytasson, bárkivel. Akkor, amikor polgármesternek választották. Emiatt felesleges népszavazást rendezni.

A Tizek Tanácsa javasolja, hogy az Önkormányzat kezdjen egyeztetéseket érdekvédelmi szervezetekkel, a Józsefvárosban működő ellátókkal, a megoldani kívánt probléma érdekében.Budapest, 2011. 03. 31.

"Tizek Tanácsa"

Tízek tanácsa

Mint az mindenki számára ismeretes, a főváros 2011. április 1-vel felbontotta a civil szervezetekkel kötött ellátási szerződéseit. A felmondás indoklásában egy még nem létező, új fővárosi hajléktalan ellátási koncepció is említésre került.

A Tizek szeretné az egyes szervezetek véleményét megismerni a kialakult helyzettel, a szerződés-felmondás következményeivel kapcsolatban, hogy az ellátó szervezetek érdekképviseleti egyesületeként felelős véleményt tudjon megfogalmazni a hajléktalan ellátás jövőjével kapcsolatban.

Az egyeztetésre 2011. április 20-án, szerdán, 13:30-as kezdettel kerül sor a BMSZKI 1134 Dózsa Gy. út 152. alatti Klubhelyiségében (Büfé), melyre mindenkit szeretettel várunk.

Üdvözlettel,
Fehér Boróka
Tizek

Tízek tanácsa

Alulírottak, a „Tizek” Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Tanácsa, (a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek választott érdekképviseleti szervezete), ismételten arra kéri a Fővárosi Közgyűlés képviselőit és Tarlós István főpolgármester urat, hogy ne fogadják el a hajléktalan ellátó civil szervezetek szerződéseinek egyoldalú felmondásáról szóló előterjesztést!

Kérjük, az „új fővárosi hajléktalanellátási koncepció” megvalósítása érdekében annak főbb elemeit hozzák nyilvánosságra, és felmondás helyett az abban megfogalmazott céloknak megfelelően vizsgálják felül a jelenlegi Közszolgáltatási Szerződéseket.

A szerződések egyoldalú felmondása beláthatatlan következményekkel – például több mint 1000 ember utcára kerülésével – járhat, melyért a szervezetek semmilyen felelősséget nem tudnak vállalni, és nincs eszközrendszerük a kialakuló helyzet kezelésére sem.

Kérjük, hogy a Főváros Egészségpolitikai és Szociális Bizottságához hasonlóan, mely 2011. január 20-i, valamint 2011. március 21-i ülésén sem támogatta Dr. Szentes Tamás előterjesztését, a Fővárosi Közgyűlés se fogadja el a szerződések felbontását, hanem – ahogyan azt az ellátó szervezetek több alkalommal kérték – kezdeményezzen tárgyalásokat módosításuk érdekében.
 

Budapest, 2011. március 21.
Kiadta: Tizek Tanácsa
Sajtókapcsolat: 06 70 4250139
06 20 9129533

Tízek tanácsa

Kedves Kollégák!

A Tízek Tanácsa - tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2011. február 24-én tartott rendkívüli ülése óta nem rendelkezik pontos információval a több hajléktalan ellátó szervezetet is érintő közszolgáltatási szerződések felmondásával, jövőbeni sorsával kapcsolatban - rendkívüli ülést tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendkívüli ülésre meghívtuk a Fővárosi Önkormányzat által felkért hajléktalanügyi szakértőket, Győri Pétert, és Vecsei Miklóst is, hogy közvetlen forrásból tájékozódhassunk a fenti témával kapcsolatban.

A rendkívüli ülés időpontja: 2011. március 21. du. 14 óra.

Helyszín: BMSZKI – 1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152. - Nagyterem

A képen a Dózsa 152 látható.

Üdvözlettel:

a Tizek Tanácsa
 

Tízek tanácsa

A Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága (Tizek), a budapesti hajléktalan ellátó szervezetek érdekképviseletét ellátó választott testület, TILTAKOZUNK a NEFMI-BM által tervezett Túlélőpontok kialakítása ellen!

Soltész Miklós (Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár) 2011. február 18-án „Túlélőpontok” kialakítása tárgyában, levélben kereste meg Magyarország városainak polgármestereit. A Belügyminisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által közösen jegyzett tervek alapján, olyan „Túlélőpontokat” alakítanának ki a nagyvárosokban, melyek bázisul szolgálnak ahhoz, hogy hajléktalan embereket erőszakkal, rendőri eszközökkel távolítsanak el közterületekről. A Túlélőpontok a levélben megfogalmazottak alapján, olyan megoldások, „melyek rövidtávon is érzékelhető módon csökkentik a városok forgalmas közterületein élők számát.” Ezen túl pedig: „A szociális ellátások rendszerétől eltérően sajátosságként jelenik meg, hogy ezekben az intézmények a szabálysértési előállításra is alkalmasak, vagyis olyan hajléktalan emberek elhelyezése is megoldható, akik önszántukból nem kívánják igénybe venni a szolgáltatásokat.”
Magyarul: a Túlélőpontok a közterületi hajléktalanság felszámolásának rövidtávú eszközei, melyek alkalmasak arra, hogy bennük - akaratuk ellenére - embereket helyezzenek el.

A túlélőpontnak nevezett intézmények, bár segítő foglalkozásúakat is alkalmaznának, hangsúlyosan nem szociális, hanem rendészeti funkciót töltenének be, hiszen a szociális intézményekben „rendőrségi előállítás és a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó kötelezés nem valósítható meg”.

A Tizek más érdekvédelmi és emberi jogi szervezetekkel, valamint az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosával együtt már 2010 őszén több alkalommal tiltakozott az építési törvény módosítása ellen, mely 2011. január 1-től lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzatok bizonyos viselkedésmódokat (az eredeti indoklás szerint pl. a közterületen alvást) tiltó helyi rendeleteket alkossanak, a hajléktalanságot pénzbírsággal vagy akár elzárással büntessék. A törvénytervezetet a parlament az ominózus indoklás törlésével, lényegi módosítás nélkül elfogadta.

A NEFMI 2010 decemberében három napra (közülük 2 munkanap) társadalmi egyeztetésre bocsájtotta az 59.332-3/2010-es számú kormány előterjesztést „az utcai hajléktalanság kérdésével összefüggő Középtávú Intézkedési Tervről”. Bár a Tervezetet tudomásunk szerint a kormány azóta sem tárgyalta, az számos ponton tartalmazza, hogy az „érintett szervezetek és intézmények bevonásával” kell az intézkedési terveket kidolgozni. A tervezet szerint a kormány a települési önkormányzatokat is felkéri arra, hogy hozzon létre „valamennyi érintett fél részvételével vagy képviseletével megvalósuló, rendszeresen ülésező helyi konzultatív testületet és biztosítsák az általa megfogalmazott elképzelések nyilvánosságát.” Maga Soltész Miklós államtitkár az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottságában történő meghallgatásakor azt nyilatkozta, hogy „a spanyol elnökségnél a társadalmi bevonás témaköre, a belgánál az ifjúsági munka, míg a magyar elnökségnél a részvétel formái és maga a részvétel a legfontosabb a szakpolitikai prioritások között”.
A Tizek emlékezteti a NEFMI-t arra, hogy a saját vállalásaik és ajánlásaik figyelembevételével a szakmai döntések előkészítésének érdemi munkájába vonják be az érintettek (ellátó szervezetek, érdekképviseleti szervezetek) képviselőit, és ne csak a társminisztériumokat!

Az „utcai hajléktalanság kérdésével összefüggő Középtávú Intézkedési Terv”, mellyel kapcsolatos szakmai észrevételeinkre azóta sem kaptunk érdemi reakciót, NEM TARTALMAZZA a fent említett túlélőpontok kialakításának ötletét. Kérdés, hogy mennyire átgondolt, hatásvizsgálattal alátámasztott tervezetről van jelen esetben szó – szakmai egyeztetés ez ügyben biztosan nem történt.
Sőt, a korábbi tervezet evvel ellentétes elképzeléseket tartalmaz! Nem esik benne szó kényszerítésről, rendőri intézkedésről, a hajléktalan-ügy II. világháborút megelőző vagy akár a Kádár-rendszert idéző rendészeti szempontú átalakításáról, sőt, indoklásában ellentétes célkitűzés szerepel: „Az előterjesztés kapcsolódik a Nemzeti Együttműködés Programjának az igazságos és méltányos szociális rendszer helyreállítását, az intézmények megerősítését, továbbá a szociális szolgáltatásokat érintő adminisztratív terhek csökkentését célzó pontjaihoz”.
A túlélő pontokhoz leginkább azok (a tervezetben „ingyenesen biztosító pihenőhelyek”) hasonlítanak, amit a települési önkormányzatok forgalmas csomópontokon hoznának létre a közterületen élő hajléktalan emberek elemi szükségleteinek kielégítése érdekében, melyek „legalább vízvételi lehetőséget, fűtött helyen pihenés céljára szolgáló padokat vagy székeket, illemhelyet” tartalmaznának. A tervezet ennél tovább megy, és megvizsgálná annak a lehetőségét, hogy a forgalmas csomópontokon épülő beruházások kötelezhetőek ilyen pihenőhelyek létrehozására!

A polgármestereknek írt levél elkeserítő és kétségbeejtő. Olyan javaslatokat tartalmaz, melyek több mint száz évvel ezelőtti (lásd toloncházak) válaszokat adnak egy már akkor megjelenő, és ciklikusan újra felerősödő problémára: a mélyszegénység közterületi megjelenésére! Szeretnénk hinni, hogy felelősen gondolkodó döntéshozók, politikusok, polgármesterek 2011-ben, Európa közepén nem próbálnak olyan megoldásokkal élni, melyek figyelmen kívül hagyják az alapvető emberi jogokat, a hatályos jogszabályokat, és valójában csak elmélyítik, tartósítják a fennálló problémákat!

A Tizek felszólítja a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot, hogy
• Vonja vissza az állampolgári szabadságjogokat sértő, a Nemzeti Együttműködés program igazságos és méltányos szociális rendszerének valamint saját „utcai hajléktalanság kérdésével összefüggő Középtávú Intézkedési Terv”-ének ellentmondó, a szakmával nem egyeztetett tervezetét!
• Kezdjen hozzá a megfelelő szereplők részvételével az „utcai hajléktalanság kérdésével összefüggő Középtávú Intézkedési Terv” érdemi vitájához a beérkezett észrevételek alapján!


Budapest, 2011. február 23.

Tizek Tanácsa

Tízek tanácsa

Alulírottak, a „Tizek” Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Tanácsa, a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek által megválasztott érdekképviseleti szerv, ismét nyílt levéllel fordulunk a Fővárosi Közgyűlés tagjai és Tarlós István főpolgármester úr felé a hajléktalan ellátó civil szervezetek szerződéseinek egyoldalú felmondása ügyében.

Mint ismeretes, a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12-i közgyűlésén tárgyalta a főváros 2011-es költségvetési koncepcióját, melynek egyik eleme volt a hajléktalan ellátó szervezetekkel kötött fővárosi szerződések felmondása. A Koncepció alapján Dr. Szentes Tamás a Közgyűlés 2011. január 31-i ülésén, előterjesztésében a civil szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések felmondására tett javaslatot.
A napirend nem került a közgyűlésen megvitatásra.

Mindezek ellenére a 2011. február 24-i rendkívüli Közgyűlés előterjesztésében (Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésére) a következő javaslat olvasható:
A Fővárosi Közgyűlés kilenc, a főváros területén élő hajléktalan emberek ellátását végző civil szervezet szerződősének felmondását javasolja a szerződésben szereplő felmondási idővel. (A felmondási időre járó támogatási összeget további 1,5°%-al kívánják csökkenteni.) A kiegészítő normatíváról szóló felmondott szerződések több mint 800 éjszakai szállás férőhely működtetését támogatják (ami a teljes fővárosi szállásnyújtó kapacitás hatoda!) – e szerződések hatására az ágyakat igénybe vevő hajléktalan emberek effektíve fedél nélkülivé válhatnak. További öt civil szervezettel kötött, az önkormányzat által önként vállalt szolgáltatási szerződést terveznek felmondani. Ezek állami normatívából nem vagy csak részben támogatott szolgáltatások, melyek a hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedését szolgálják, vagy épp csak túlélésük szempontjából elengedhetetlenül fontosak – évente több ezer ember részesül ezekből.
A szerződések felbontásával kapcsolatban a szakma többszöri próbálkozása ellenére érdemi egyeztetések nem folytak, a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzultatív Tanácsot, mely az egyeztetések hivatalos fóruma, az új városvezetés még egyszer sem hívta össze. Az elvonásokkal kapcsolatban mindössze egy megbeszélés történt, melynek javaslatai nem, vagy nem a javaslat szerint kerültek be a jelenlegi költségvetési tervezetbe.
A Tízek álláspontja szerint a szerződések felbontása komoly veszélybe sodorná az elmúlt 20 évben kialakult hajléktalan-ellátó rendszert!
A fővárosi hajléktalan ellátó intézményektől a szerződések felmondása miatt elvonni tervezett összeg számításaink szerint a 2011-es költségvetési évben a szerződések felmondási ideje miatt „csak” 44 millió forint. Ha a civil szerződések felmondása mellett a BMSZKI támogatásának 60 millió forintos csökkentését is figyelembe vesszük, akkor a hajléktalan ellátás területéről a főváros direkt módon több mint 100 millió forintot von el az ellátórendszertől.
Ez még így is csak töredéke a Főváros költségvetésének, ugyanakkor a budapesti hajléktalan ellátó intézmények működését alapjaiban rendítheti meg, és a döntés hatására több ezer hajléktalan ember maradhat ellátás nélkül, illetve nőhet a télen kihűlés következtében elhalálozók száma.

A fővárosi képviselőknek írott nyílt levélben arra kérjük őket és Tarlós István főpolgármester urat, hogy
• tekintettel a 2011. január 12-i közgyűlésen tett ígéretére, mely szerint mutatkozik még némi mozgástér a hajléktalan ellátó civil szervezetek támogatásának újratárgyalására,
• mivel a Főváros Egészségpolitikai és Szociális Bizottsága 2011. január 20-i ülésén nem támogatta Dr. Szentes Tamás előterjesztését a szerződések felbontásáról,
• mivel a Fővárosi Közgyűlés 1617/2008.(10.30.) határozatában úgy döntött, hogy a (1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatban felsorolt) társadalmi-, és civil szervezetekkel kötött „közszolgáltatási szerződések” alapján, kiegészítő normatívával támogatott férőhelyek számát 5 évente felülvizsgálja és pályázat útján dönt a támogatásokról,
• mivel Tarlós István ellenzéki képviselő korában a téma legutóbbi közgyűlési tárgyalásán 2007. 06. 28-án a gazdasági válság ellenére maga is ellenezte a legrászorulóbbak, köztük a hajléktalan emberek ellátásaink megszüntetését,
• mivel egy ilyen döntés, az ombudsman szerint is ellentmondásban állna a hajléktalan emberek társadalmi integrációs törekvéseivel,
• mivel egy ilyen döntés, ellentmondásban állna a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által képviselt hajléktalanügyi koncepcióval,
• mivel egy ilyen döntés, szellemiségében és eredményeiben is ellentmondásban állna a Tarlós István főpolgármester út által meghirdetett „Társadalmi megbékélés programmal”
• mivel egy ilyen döntés, ellentmondásban állna az Európai Parlament (magyar képviselőinek többsége által is támogatott) hajléktalansággal kapcsolatos 61/2010-es számú Írásbeli Nyilatkozatával,
• mivel a hajléktalan emberek számára történő szállásnyújtás a főváros jogszabályi kötelezettsége
• mivel a szerződések felbontása 2011-ben „csupán” 44 millió forint megtakarítást jelentene a fővárosnak, az elvonások következtében fellépő problémák kezelésére azonban ennek többszörösére lesz szükség.

NE CSÖKKENTSÉK a hajléktalan ellátásra fordított költségvetési keretösszeget és NE BONTSÁK fel a civil szervezetekkel kötött szerződéseket, hanem kezdeményezzék a szerződések újratárgyalását az érintettek bevonásával.


Budapest, 2011. február 22. .

Tízek Tanácsa
 

Tízek tanácsa

"Kedves Szervezetek!

Szeretettel hívjuk a fővárosi hajléktalan-ellátó szervezetek képviselőit
a fővárosi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos egyeztetésre, melyet Tarlós István főpolgármester felkérésére Győri Péter és Vecsei Miklós kezdeményezett.  A megbeszélésre 2011.02.02, szerdán 12 órakor a BMSZKI Dózsa György út 152. alatti épületében kerül sor.
 

Fotó: Toplak Zotán/ A kép illusztráció

Mint ismeretes, a Tizek eddig viszonylag sok energiával próbálta meggyőzni a főváros vezetését, a közgyűlési képviselőket és az Egészségpolitikai és Szociális Bizottságot, hogy ne vonják ki a hajléktalan-ellátásból a tervezett összegeket, hanem kezdjenek az érintett szervezetekkel egyeztetésbe a mindenki számára elfogadható megoldás érdekében. Úgy tűnik, hogy kérésünk meghallgatásra talált, a szerdai alkalom lehet annak az egyeztetésnek a fóruma, amiért eddig küzdöttünk.
A megbeszélésre így minden szervezetet hívunk és várunk.

Üdvözlettel,
Fehér Boróka
Tizek"

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com