Tízek tanácsa

Tízek tanácsa

Kiadta: Tízek Tanácsa
Budapest, 2011. január 26.
Sajtókapcsolat: 06 70 4250139
06 20 9129533

Alulírottak, a „Tizek” Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Tanácsa, a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek által megválasztott érdekképviseleti szerv, nyílt levéllel fordulunk a Fővárosi Közgyűlés tagjai és Tarlós István főpolgármester úr felé a hajléktalan ellátó civil szervezetek szerződéseinek egyoldalú felmondása ügyében.

Mint ismeretes, a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12-i közgyűlésén tárgyalta a főváros 2011-es költségvetési koncepcióját, melynek egyik eleme a hajléktalan ellátó szervezetekkel kötött fővárosi szerződések felmondása. A Koncepció alapján Dr. Szentes Tamás a Közgyűlés 2011. január 31-i ülésén, előterjesztésében a civil szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések felmondására tesz javaslatot. 11 civil szervezet szerződőséről van szó, melyek a főváros területén élő hajléktalan emberek ellátásához járulnak hozzá. A kiegészítő normatíváról szóló szerződések 1100 éjszakai férőhely működtetését támogatják (ami a teljes fővárosi szállásnyújtó kapacitás mintegy 25%-a!) – e szerződések hatására az ágyakat igénybe vevő hajléktalan emberek effektíve fedél nélkülivé válhatnak. A szolgáltatási szerződések alapján pedig olyan, állami normatívából nem vagy csak részben támogatott szolgáltatások működnek, melyek a hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedése vagy épp csak túlélése szempontjából elengedhetetlenül fontosak – mintegy évi 9000 ember részesül ezekből.
A Tízek álláspontja szerint a szerződések felbontása komoly veszélybe sodorná az elmúlt 20 évben kialakult hajléktalan-ellátó rendszert!
A fővárosi képviselőknek írott nyílt levélben arra kérjük őket és Tarlós István főpolgármester urat, hogy
• tekintettel a 2011. január 12-i közgyűlésen tett ígéretére, mely szerint mutatkozik még némi mozgástér a hajléktalan ellátó civil szervezetek támogatásának újratárgyalására,
• mivel a Főváros Egészségpolitikai és Szociális Bizottsága 2011. január 20-i ülésén nem támogatta Dr. Szentes Tamás előterjesztését a szerződések felbontásáról,
• mivel a Fővárosi Közgyűlés 1617/2008.(10.30.) határozatában úgy döntött, hogy a (1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatban felsorolt) társadalmi-, és civil szervezetekkel kötött „közszolgáltatási szerződések” alapján, kiegészítő normatívával támogatott férőhelyek számát 5 évente felülvizsgálja és pályázat útján dönt a támogatásokról,
• mivel Tarlós István ellenzéki képviselő korában a téma legutóbbi közgyűlési tárgyalásán 2007. 06. 28-án a gazdasági válság ellenére maga is ellenezte a legrászorulóbbaknak, köztük a hajléktalan emberek ellátásaink megszüntetését,
• mivel egy ilyen döntés, az ombudsman szerint is ellentmondásban állna a hajléktalan emberek társadalmi integrációs törekvéseivel,
• mivel egy ilyen döntés, ellentmondásban állna a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által képviselt hajléktalanügyi koncepcióval,
• mivel egy ilyen döntés, szellemiségében és eredményeiben is ellentmondásban állna a Tarlós István főpolgármester út által meghirdetett „Társadalmi megbékélés programmal”
• mivel egy ilyen döntés, ellentmondásban állna az Európai Parlament (magyar képviselőinek többsége által is támogatott) hajléktalansággal kapcsolatos 61/2010-es számú Írásbeli Nyilatkozatával,
• mivel a hajléktalan emberek számára történő szállásnyújtás a főváros jogszabályi kötelezettsége
• mivel a szerződések felbontása 2011-ben „csupán” 86 millió forint megtakarítást jelentene a fővárosnak, az elvonások következtében fellépő problémák kezelésére azonban ennek többszörösére lesz szükség.

Fotó:Toplak Zoltán


NE CSÖKKENTSÉK a hajléktalan ellátásra fordított költségvetési részt és NE BONTSÁK fel a civil szervezetekkel kötött szerződéseket, hanem kezdjenek tárgyalásokat az érintettekkel a mindenki számára elfogadható megoldás érdekében!

Tízek Tanácsa

Csatolmány: nyílt levél.

Tízek tanácsa

Tisztelt Főpolgármester Úr!

 

Alulírottak, a Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága (Tizek), a közép-magyarországi hajléktalan ellátó szervezetek érdekképviseletét ellátó választott képviselői az alábbi javaslatokkal fordulunk Önhöz!

Tudomásunk szerint a Fővárosi közgyűlés 2011. január 12-i rendkívüli ülésén elfogadta a Fővárosi Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, mely jelentős mértékű elvonást irányoz elő a budapesti hajléktalan ellátó szervezetekre vonatkozólag. A koncepcióval kapcsolatos aggályainkat, a várható következményeket  a jelen levélhez is  mellékelt Állásfoglalásban fogalmaztuk meg a Tisztelt Képviselőknek. A budapesti hajléktalan-ellátó intézmények nevében azt kérjük Öntől, hogy a Tisztelt Fővárosi Önkormányzat

-          ne szűntesse meg a közszolgáltatási szerződés útján „kiegészítő normatív” támogatásban részesülő szállást nyújtó szervezetek támogatását, mivel ez több mint 1000 férőhely létét veszélyeztetheti,

-         ne mondja fel a konkrét, normatíván kívüli feladatok ellátásra vonatkozó szervezetek külön soros szerződéseit, hiszen ezek olyan ellátásokat érintenek, melyek nélkülözhetetlenek a hajléktalanok ellátásainak szervezése, működtetése szempontjából,

-         ne csökkentsék a Budapesti Módszertani Szociális Központot és Intézményei támogatását, mert ez komolyan veszélyeztetné az intézmények ellátási színvonalát,

-         valamint biztosítsa a Fővárosi Önkormányzat által alapított Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány fennmaradását és támogatását, melynek megszűnése a Fővárosi Operatív Intézkedési Terv keretében megvalósuló programok működésképtelenségét eredményezné.

 

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlésen a Főpolgármester Úr részéről elhangzottak értelmében a költségvetés sarokpontjainak elfogadása ellenére mutatkozik még némi mozgástér a hajléktalan ellátó civil szervezetek támogatásának újratárgyalására, kérjük támogatását abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat ne csökkentse a hajléktalan ellátásra szánt  támogatások mértékét és a felhasználás módjában vegye figyelembe a hajléktalan ellátó szervezetek szakmai tapasztalatait és javaslatait. Egyben arra kérjük Főpolgármester Urat, hogy korábbi levelünknek megfelelően nyújtson segítséget abban, hogy a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzultatív Tanács mielőbb összehívásra kerüljön, ami megfelelő fórum lehet a hajléktalan-ellátó szervezetek költségvetési támogatásának megtárgyalására is.

 

Budapest, 2011. január 18.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

                                                         Tizek Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága

Tízek tanácsa

Köszönjük mindazoknak a jelenlétét, akik eljöttek a Főváros költségvetési koncepcióját tárgyaló Közgyűlésre!
Reméljük igyekezetetek, és türelmetek nem volt hiábavaló!
A pontos módosításokat nem ismerjük, a lényeg, hogy nem a jelenleg általunk ismert anyag lett elfogadva. Bízunk benne, hogy egyeztetnek velünk a továbbiakról, és a költségvetés az ellátó szervezetek szempontjait is figyelembe véve készül majd el!

Budapest, 2011. január 14.

Tizek Tanácsa

 

Melléklet

Tízek tanácsa

Helyszín: BMSZKI Budapest Dózsa Gy. Út 152. - BŰFÉ - 14:00.

Napirendi pontok:
1. Fővárosi Költségvetési koncepció jelenlegi állása, sajtómunka hatása, stratégia.
2. Fejlemények lakcím ügyben
3. Januári törvényi változások és ezek hatása.
4. Szoc. törvény módosítás, 2011-es költségvetési törvény.
5. Korábbi levelezés átnézése - különösen KT és OHSZT ügyek..
6. Közalapítványok jövője.
8. A NRSZH (FSZH utódja) napokban kezdődő ellenőrzése az utcai szolgálatoknál, ill. Az utcás képzés állása.
9. Túlélő pontok.
10. EgyebekMinden érdeklődőt szeretettel várunk!


„10”-ek Tanácsa

 

Tízek tanácsa

Alulírottak, a Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága (Tizek), a közép-magyarországi hajléktalan ellátó szervezetek érdekképviseletét ellátó választott képviselői, aggodalmunknak adunk hangot a Fővárosi Költségvetési Koncepcióval kapcsolatban, és kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy ne adja hozzájárulását a fővárosi hajléktalan-ellátó intézmények működését ellehetetlenítő, több ezer hajléktalan ember szállásának megszűnéséhez vezető tervezethez.

Dr. Szentes Tamás tájékoztatása szerint a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12-i ülésén dönt arról, hogy egyoldalúan felmondja a szociális ágazathoz, így köztük a hajléktalan ellátáshoz tartozó civil szervezetekkel kötött megállapodásaitmellett majdnem 60 millió forinttal (a fővárosi önkormányzati hozzájárulás megközelítőleg 20%-ával) kívánja csökkenteni a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), a főváros fenntartásában lévő hajléktalan ellátó szervezet 2011-es támogatását. A Költségvetési Koncepcióban nem szerepel a 2011-es évre a főváros által is alapított Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (továbbiakban: Összefogás Közalapítvány) szokásos éves 40 millió forintos támogatása sem, ami, a Hajléktalanokért Közalapítvány megszüntetésével együtt további drasztikus forráselvonást jelent a fővárosi hajléktalan embereket ellátó szervezetektől.

Mit jelent mindez a fővárosi hajléktalan ellátó szervezetek és a hajléktalan emberek számára?

A Fővárosi Önkormányzatnak jelenleg 11 hajléktalan szállót (éjjeli menedékhelyet, átmeneti vagy rehabilitációs szállót, illetve idős hajléktalan emberek számára hajléktalanok otthonát működtető) civil szervezettel van megállapodása az ún. kiegészítő normatíváról, ami az állami normatív hozzájárulás megközelítőleg 30%-ának megfelelő bevételt jelentett az eddigi évek során a szervezeteknek. A vonatkozó jogszabályok szerint Budapesten a hajléktalan emberek szállásáról a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodnia – ennek a kötelezettségének a főváros csak szerződéses partnerei, a civil szervezetek, bevonásával képes leget tenni.


A hajléktalan ellátó intézmények állami normatív támogatása az elmúlt években nominál értékben is csökkent, a fővárosi hozzájárulás összege előbb evvel összhangban csökkent, majd 2008 óta változatlan. A folyamatos infláció és a közüzemi díjak emelkedése mellett már eddig is nehézséget okozott az intézményi működés személyi és fizikai feltételeit meghatározó jogszabályi előírások betartása, az egyre csökkenő forrásokból ugyanolyan színvonalú szolgáltatások nyújtása. Amennyiben ezektől a szervezetektől a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján nyolc hónapos felmondási idővel megvonják a kiegészítő normatív hozzájárulást, kb. 1100 férőhely szűnhet meg (ami a jelenlegi fővárosi szállásnyújtó kapacitásnak kb. 23%-a) 2011. október 1-ével – vagyis 1100 hajléktalan ember kerülhet az utcára. (A főváros honlapján található pénzügyi táblákból hiányzik a felmondási idő finanszírozása – ha a főváros a szerződéseket azonnali hatállyal bontaná fel, akkor a férőhelyek 2011. februárjától kerülnek veszélybe.) Az intézmények bezárása ugyanakkor szélesebb kört érint, hiszen ezen az 1100 ágyon egy év során átlagosan 3300 hajléktalan ember fordul meg. A helyzetet súlyosbítja, hogy 2011-től több hajléktalan ellátó szervezet nem részesül a korábbi egyházi kiegészítő normatívában, így félő, hogy további férőhelyek szűnnek meg a már amúgy is szűkös kapacitások közül – így az elmúlt húsz évben kiépült ellátórendszer a rendszerváltás kori atomjaira hullhat szét. 2010. február 3-án Budapesten 1254 közterületen élő hajléktalan emberrel találkoztak a kutatók – ha további 1100 ember kerül közterületre, az ennek a számnak szinte a megduplázását jelentené.
Üdvözöljük, hogy a Főpolgármester úr kiemelt fontosságúként kezeli a közterületi hajléktalan emberek helyzetének megoldását – a kiegészítő normatívára vonatkozó szerződések egyoldalú felmondása ugyanakkor pont evvel ellentétes hatással járhat.

A Fővárosi Önkormányzatnak 7 hajléktalan ellátó tevékenységet folytató civil szervezettel van emellett megállapodása olyan feladatok ellátásáról, melyeknek nincs vagy nem elégséges az állami normatív támogatása, de a főváros a hajléktalan emberek szükségleteinek kielégítése szempontjából fontosnak tartott. Olyan tevékenységekhez járul hozzá a főváros ezen szerződések által, mint a hajléktalan emberek ügyfélszolgálati irodáinak működtetése, munkerőpiaci reintegrációt elősegítő álláskereső irodák, közhasznú munkavégzési programok, egészségügyi szolgáltatások, krízisautó a közterületen élő hajléktalan emberek felkutatására és ellátáshoz juttatására, csomagmegőrzés, fiatal hajléktalan embereknek nyújtott speciális szolgáltatások. Ezek a szerződések 2007-2008 folyamán felülvizsgálatra és megújításra kerültek. Becsléseink szerint ezen szolgáltatások kb. 9000 főhöz jutnak el évente.

A BMSZKI, a főváros legnagyobb szállásnyújtó szervezetének támogatása az elmúlt évek során nem csak reál-, hanem nominál értékben is folyamatosan csökkent. Az intézménynek egyre nagyobb nehézséget jelent, hogy az intézményi működés személyi és fizikai feltételeit meghatározó jogszabályi előírások betartása mellett az egyre csökkenő forrásokból ugyanolyan magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson. Az intézmény az eddigi megvonások következtében már minden szinten maximális takarékosságot vállalt, a felújítási és karbantartási munkák éveket várakoznak - a mostani 20%-os támogatás elvonás azonban már nem teljesíthető elbocsátások vagy bércsökkentések nélkül. A szociális ágazatban dolgozók jelentős része már így is másod- és harmadállásokat vállal, hogy maga és családja számára biztosítani tudja megélhetését – a bércsökkenés biztosan nem fogja előmozdítani a szakmai munka színvonalát.

Az Összefogás Közalapítvány alapítása óta a Főváros évi 40 millió forinttal járult hozzá a fővárosi hajléktalan ellátás zavartalan működtetéséhez, pályázati felhívások útján. Ezek a pályázati programok jelentős részben olyan, a mindennapi ellátáshoz kapcsolódó tevékenységet jelentettek, mint a Fővárosi Téli Operatív Program megvalósítása (valójában a „téli krízis ellátás” – nappali melegedők hétvégi nyitvatartása, esetleges éjjeli megnyitása, krízisautó működtetése a nap 24 órájában a főváros teljes területén, stb.), a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása (a szükséges gyógyszerek, vitaminok, egészségügyi segédeszközök biztosítása), valamin a Diszpécserszolgálat működtetése (ami többek között a fővárosi utcai szociális munkás teamek és a krízisautó működését koordinálja, illetve napi adatot gyűjt az egyes szállásnyújtó intézmények kihasználtságáról). Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés nem gondoskodik az Összefogás Közalapítvány további működéséről, az a téli fagyhalálok emelkedéséhez, illetve a közterületi hajléktalan emberek ellátásának romlásához vezethet.
Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a Hajléktalanokért Közalapítvány 2011. április 30-i megszüntetése további forrásokat von el a fővárosi hajléktalanellátó szervezetektől, akik eddig a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati forrásait is fel tudták használni a hajléktalan emberek hatékonyabb ellátása érdekében. A két közalapítvány támogatásával évente 250-300 hajléktalan ember került ki a hajléktalan-ellátásból támogatott lakásbérletbe.
A Nemzeti Erőforrás Minisztere 2010. decemberében az utcai hajléktalanság kérdésével összefüggő Középtávú Intézkedési Tervet terjesztett a kormány elé, melyben mind a két (Összefogás és Hajléktalanokért) Közalapítvány munkájáról elismerően nyilatkozik.

„A két szervezet évek óta közreműködik a területért felelős minisztérium döntéselőkészítési munkájában, valamint a hajléktalan ellátás fejlesztésére irányuló források pályázati úton történő felhasználásában. Az elmúlt években olyan programokat dolgoztak ki és hajtottak végre, mint a hajléktalan emberek támogatott lakhatási programja, melyben több ezer hajléktalan ember vett részt, a Pilisi Parkerdőben élők elhelyezését, vagy a 24 órás egészségügyi centrumok kiépítését szolgáló fejlesztési program. Ezen túl a két szervezet folyamatosan aktív szereplői a terület szakmai feladatainak végrehajtásában.

A Hajléktalanokért Közalapítvány, szorosan együttműködve az Összefogás Közalapítvánnyal működteti a TÁMOP 5.3.2., a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozását célzó kiemelt programot, mely sok ponton hozott eredményeket a hajléktalan emberek foglalkoztatása területén.

A Hajléktalanokért Közalapítvány ezen túl kiterjedt intézményhálózatot is működtet, köztük a Főváros egyik 24 órás hajléktalan egészségügyi centrumát is.

Összegezve elmondható, hogy a két szervezet mára megkerülhetetlen szereplőjévé vált a hajléktalan ellátás rendszerének, szakemberei és kapcsolatrendszere révén hatékonyan képes a döntéshozatali folyamatokba becsatolni a szolgáltatói, fenntartói érdekeket, kialakult rutinja és regionális hálózata révén lehetőséget ad minisztériumi, kormányzati megbízások szakszerű végrehajtására is, melyre a korábbi években számtalan példa volt.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Miniszter úr állásfoglalását is figyelembe véve ne járuljon hozzá az Összefogás Közalapítvány megszüntetéséhez, hanem vállalja annak további működtetését az ellátások zavartalan biztosítása érdekében!

Az Európai Parlament 2010. decemberében elfogadott 61/2010-es számú Írásbeli Nyilatkozatában, melyet a magyar EP képviselők 60%-a is aláírásával támogatott, a hajléktalanságot „az alapvető emberi jogok elfogadhatatlan megsértéseként” jellemzi, és arra szólítja fel az Európa Tanácsot, valamint a tagállamokat, hogy gondoskodjanak nem csak arról, hogy senki ne kényszerüljön közterületen aludni, de az átmeneti- és krízisszállásokat se kényszerüljenek a polgárok a szükségesnél hosszabban igénybe venni.

A Fővárosi Közgyűlés 2007.06.28-án tárgyalt legutóbb a fenti szerződésekről – a 40. napirendi pontban, „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezésére”. Akkor Tarlós István is a rászoruló embereknek juttatott támogatások csökkentése ellen, és szerződéses partnerekkel való tárgyalás mellett foglalt állást.

A fővárosi hajléktalan ellátó intézményektől elvonni tervezett összeg számításaink szerint a 2011-es költségvetési évben a szerződések felmondási ideje miatt „csak” 160 millió forint , 2012-től azonban 440 millió forint. Ez a Főváros költségvetésének töredéke, ugyanakkor a budapesti hajléktalan ellátó intézmények működését alapjaiban rendítheti meg, és a döntés hatására több ezer hajléktalan ember maradhat ellátás nélkül, illetve nőhet a télen kihűlés következtében elhalálozók száma. Egy ilyen döntés nem lenne összhangban sem a Főpolgármester úr nyilatkozatai és korábbi véleményével, sem dr. Szentes Tamás ígéretével, továbbá ellentmondásban állnak mind a Nemzeti Erőforrás Miniszter által előterjesztett koncepcióval, mind az Európai Parlament már idézett nyilatkozatával.

Tarlós István egykori felszólalásával mélységesen egyetértve ismételten arra kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy ne hagyja jóvá a Költségvetési Koncepció vonatkozó sarokszámait, és ne zárja le ezt a kérdéskört a felekkel történő érdemi egyeztetések, a lehetséges alternatívák megvizsgálása nélkül. A Tizek Társasága készséggel partnere a fővárosnak ezen egyeztetések, közös gondolkodás során, akár a Hajléktalanügyi Konzultatív Tanács, akár más fórumon keresztül.Tisztelettel,

Budapest, 2011. január 9.

Tizek Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága


Kapcsolattartó: Kovács Ivetta
06704250139
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Dr. Szentes Tamás a Tizeknek 2011. 01.05-én írt levelében a szerződésekben rögzített 8 hónapos felmondási idő melletti felmondásról tájékoztatta az ellátókat.

Előterjesztés a Kormány részére az utcai hajléktalanság kérdésével összefüggő Középtávú Intézkedési Tervről. 2010 december. Előterjesztő: Nemzeti Erőforrás Miniszter

Amennyiben a főváros a kiegészítő normatívát a szerződésben szereplő felmondási idő figyelembevételével mondja fel…

Tízek tanácsa

A főváros január 12-én tárgyalja a 2011-es költségvetési koncepcióját, amiben a jelenlegi tervek szerint egyoldalúan felmondja a civil szervezetekkel kötött szolgáltatási szerződést, valamint a szállásnyújtó helyek 30%-os kiegészítő normatív támogatását. Az április 30-ával megszűnő Összefogás Közalapítvány éves 40 milliós pályázati alapját sem kívánják más módon visszajuttatni az ellátóknak.
Mint Tizek, úgy érezzük, mindannyiunknak (a hajléktalan embereknek, az ellátásban dolgozóknak és maguknak az intézményeknek is) az az érdeke, hogy ezt ne nézzük ölbetett kézzel, hanem minden lehetséges módon próbáljunk tiltakozni és a költségvetési koncepciót módosítani.

Ebben a témában 2011. január 6-án, csütörtökön, 14 órakor rendkívüli találkozót szervezünk a BMSZKI Dózsa György úti épületének nagytermében (1134, Dózsa György út 152.), amire minden érdeklődőt és tenni vágyót szeretettel várunk.

Üdvözlettel,
Fehér Boróka
TIZEK

Tízek tanácsa

Kedves Kollégák!

A Tízek Tanácsának következő ülése 2010. december 13-án, hétfőn, 14 órától lesz a BMSZKI Dózsa György úti épületének Büfé helyiségében.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

(Az előző ülés emlékeztetője mellékelve.)

Tervezett napirendi pontok:

1. Aluljáró projekt - "Társadalmi Megbékélés Program"
2. HKA - "A jelen a jövő múltja"
3. FEANTSA konferencia, valamint tagdíj
4. Nemzetközi aláírásgyűjtés az építési törvénnyel kapcsolatban
5. Észrevételek a Végrehajtási rendeletek módosításához
6. Fél évente kért tüdőszűrések problematikája
7. Egyebek...

Szép napot és kellemes hétvégét mindenkinek!

Aknai Zoltán
Tízek Tanácsa

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com